Sobota, 25 września 2021 r. (268 dzień roku) , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189761

(dla pracowników urzędu)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż


WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity:Dz.U z 2004 r Nr 261,poz.2603 z późn. zm./ - Wójt Gminy Kozłów, powiat miechowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Stosownie do Uchwały NR IX/20/2007 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2007 roku przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Kozłowie, objęta księgą wieczystą KW 47219.

L.p. Położenie działki Powierzchnia działki w ha Opsis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Cena wywoławcza wg. operatu szacunkowego
1 Kozłów 1502 0,5000 ha niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod przedsiębiorczość komercyjną 64 900,00 zł plus 22% Vat


Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r./tekst jednolity: Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm./ osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:
  • przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą.
Wniosek o nabycie nieruchomości należy złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku.

Wójt Gminy Kozłów
Stanisław Pluta

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc