Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
WYBORY Do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KOZŁÓW
z dnia 4 maja 2009 roku
        o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 sołectwo:
Przybysławice
Rogów
Szkoła Podstawowa w Przybysławicach
2 Sołectwo: Kamionka Szkoła Podstawowa w Kamionce
3 sołectwo: Kępie Szkoła Podstawowa w Kępiu
4 Sołectwa:
Karczowice
Marcinowice
Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
5 Sołectwo: Kozłów Szkoła Podstawowa w Kozłowie
6 Sołectwo:
Przysieka
Szkoła Podstawowa w Przysiece lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
7 Sołectwa:
Bogdanów
Bryzdzyn
Szkoła Podstawowa w Bryzdzyniu
8 Sołectwo: Wolica Szkoła Podstawowa w Wolicy
9 Sołectwo: Wierzbica Szkoła Podstawowa w Wierzbicy
Lokale wyborcze otwarte będą dnia 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 8.00 do 22.00.
Wójt Gminy Kozłów
mgr Stanisław PlutaOGŁOSZENIE WYBORCZE
Urząd Gminy Kozłów informuje, że na terenie Gminy Kozłów wyznaczono następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych:
 1. Sołectwo Bogdanów:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Bogdanów 15
 2. Sołectwo Bryzdzyn:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Bryzdzyn 22 A,
 3. Sołectwo Kamionka:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Kamionka 25,
 4. Sołectwo Karczowice:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Karczowice
  - tablica informacyjna przy remizie OSP Karczowice,
 5. Sołectwo Kozłów:
  - tablica informacyjna przy budynku Urzędu Gminy,
  - tablica informacyjna w centrum wsi obok kiosku RUCH-u,
 6. Sołectwo Kępie:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Kępie 124,
  - tablica informacyjna w centrum wsi obok Domu Ludowego,
 7. Sołectwo Marcinowice:
  - tablica informacyjna obok posesji sołtysa wsi: Marcinowice 109,
 8. Sołectwo Przybysławice:
  - tablica informacyjna sołecka obok posesji sołtysa wsi: Przybysławice 77
 9. Sołectwo Przysieka:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Przysieka 35,
 10. Sołectwo Rogów:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Rogów 77,
 11. Sołectwo Wierzbica:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Wierzbica 9 A,
 12. Sołectwo Wolica:
  - tablica informacyjna sołecka przy posesji sołtysa wsi: Wolica 48Informacja wyborcza

Urząd Gminy Kozłów informuje, że:
 • do dnia 28 maja 2009 istnieje możliwość dopisania się osób posiadających obywatelstwo polskie do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
 • do 5 czerwca 2009 do godziny 1500 można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • została uruchomiona możliwość udostępnienia rejestru wyborców drogą elektroniczną poprzez platwormę ePUAP (przypominamy, że aby złożyć jakilwiek wniosek drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).


OGŁOSZENIE WYBORCZE

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISIJ WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ODBYWA SIĘ CODZIENNIE _ DO DNIA 8 MAJA 2009 ROKU W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY TJ. OD 7.00 DO 15.00 W POKOJU NR 32 (PIĘTRO).

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE UPRAWNIENIA DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISIJ WYBORCZYCH MAJĄ WYŁĄCZNIE KOMITETY WYBORCZE ZAREJESTROWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ.

DRUKI DOSTĘPNE SĄ W POKOJU NR 32 ORAZ STRONACH INTERNETOWYCH PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WWW.PKW.GOV.PL.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859).
Rozporządzenie określa:
 1. sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia,
 2. szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych,
 3. tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych.
Rozporządzenie do pobrania tutaj.

Zamieszczamy również WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH do pobrania tutaj.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 marca 2009 r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

        Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm. 1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:
§ 1.
Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3.
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Lech Kaczyński

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.


Kalendarz wyborczy
dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009 r.


Data wykonania
czynności wyborczych
Treść czynności wyborczych
1
2
do dnia
18 kwietnia 2009 r.
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
  • przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia
20 kwietnia 2009 r.
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia
23 kwietnia 2009 r.
 • dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych
do dnia
28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00
 • zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania
do dnia
8 maja 2009 r.
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
do dnia
13 maja 2009 r.
 • przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia
17 maja 2009 r.
 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą
od dnia
17 maja 2009 r.

do dnia
24 maja 2009 r.
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia
23 maja 2009 r

do dnia
5 czerwca 2009 r.
do godz. 24.00
 • rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia
24 maja 2009 r.
 • sporządzenie przez gminy spisów wyborców
do dnia
28 maja 2009 r.
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 • składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia
2 czerwca 2009 r.
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu
5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00
 • zakończenie kampanii wyborczej
w dniu
7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00 - 22.00
 • głosowanie


II.
Wykaz okręgów wyborczych
i siedzib okręgowych komisji wyborczych


Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Gdańsk.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Bydgoszcz.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Olsztyn.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Warszawa.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów - ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu - Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Warszawa.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Łódź.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Poznań.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Lublin.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Rzeszów.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Kraków.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Katowice.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Wrocław.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Gorzów Wielkopolski.Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:
(-) Jan Kacprzak


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc