Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
WYBORY PREZYDENCKIE

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH - II TURA W GMINIE KOZŁÓW


Imię i nazwisko kandydata
%
Jarosław Kaczyński
72.25
Bronisław Komorowski
27.75

Frekwencja w Gminie Kozłów: 44.88 %


ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 1 czerwca 2010 roku


Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.


WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH - I TURA W GMINIE KOZŁÓW


Imię i nazwisko rezultat (%)
Jarosław Kaczyński 50,16
Grzegorz Napieralski 21,79
Bronisław Komorowski 17,78
Andrzej Lepper 3,63
Waldemar Pawlak 3,19
Janusz Korwin-Mikke 1,38
Andrzej Olechowski 0,69
Marek Jurek 0,63
Bogusław Ziętek 0,44
Kornel Morawiecki 0,31


Frekwencja w Gminie Kozłów 39,4 %.


ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 1 czerwca 2010 roku


ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 6 maja 2010 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kozłów.


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 7 maja 2010 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 7 maja 2010 roku o sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 6 maja 2010 roku


UCHWAŁA INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 6 maja 2010 roku o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kamionce


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Informacja wyborcza Państwowej Komisji Wyborczej


Informacja o głosowaniu przez pełnomocnikia, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Rozporządzenia, ustawy do stosownego wykorzystania


USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 47, poz. 544)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczyposposlitej Polskiej.
Załączniki do Rozporządzenia MSWIA z dnia 28 sierpnia 2000 r.


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Marszałek Sejmu
(-) Bronisław Komorowski
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc