Środa, 22 września 2021 r. (265 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189744

(dla pracowników urzędu)
WYBORY PARLAMENTARNE 2011

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 30 września 2011 r.


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II z dnia 30 września 2011 r. o skreśleniu zarejestrowanego kandydata na posła w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 13

pobierz


INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


ZARZĄDZENIE NR 99/2011 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

pobierz


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW


Wójt Gminy Kozłów informuje o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

pobierz


Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Kozłów


ZARZĄDZENIE NR 83/2011 WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany siedzib oraz nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych.

pobierz


INFORMACJA PKW z dnia 9 sierpnia 2011 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 24 sierpnia 2011 roku DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

pobierz


INFORMACJA ORĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 23 sierpnia 2011 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 23 sierpnia 2011 roku o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kozłowie

pobierz


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 23 sierpnia 2011 roku


INFORMACJA WÓJTA GMINY KOZŁÓW z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kozłów.

pobierz


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

pobierz


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

pobierz


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

pobierz


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

pobierz


Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

pobierz


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r.


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

pobierz


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

pobierz


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 lipca 2011 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

pobierz


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

pobierz


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

pobierz


USTAWA O ZMIANIE USTAWY KODEKS WYBORCZY - przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy


USTAWA Z DNIA 27 maja 2011 R. O ZMIANIE USTAWY KODEKS WYBORCZY - przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

pobierz


KODEKS WYBORCZY


USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY

pobierz


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc