Sobota, 26 września 2021 r. (268 dzień roku) , Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189761

(dla pracowników urzędu)
WYBORY 2007


Wyniki Wyborów w Gminie Kozłów

Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów w Gminie Kozłów. Informujemy również, iż frekwencja w Gminie Kozłów w Wyborach Parlamentarnych wyniosła 35.38 %.


Wyniki wyborów w Gminie Kozłów

Prawo i Sprawodliwość 42.13%
Polskie Stronnictwo Ludowe 20.13%
Platfofma Obywaltelska 12.60%
Lewica i Demokraci 11.14%
Samoobrona 4.94%
Polska Partia Pracy 2.72%
Partia Kobiet 1.25%
Liga Polskich Rodzin 1.25%

Jeżeli chcesz zobaczyć jaka była frekwencja i na kogo głosowano w twoim obwodzie wyborczym, zobacz szczegółowe wyniki wyborów zawarte w pliku poniżej.

pobierzW związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 07 września 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej uruchamiamy serwis zawierający wszystkie dane dotyczące wyborów (dokumenty rozsyłane przez PKW).

WAŻNE TELEFONYPaństwowa Kimisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie:


(012) 61 60 673
(012) 61 60 674

Komisarz Wyborczy w Krakowie


(012) 61 60 673
(012) 61 60 674

Urząd Gminy w Kozłowie - Ewidencja Ludności


Agnieszka Kucharz
Agnieszka Rogowicz


(041) 38 41 048
(041) 38 41 071

Pełnomocnik ds. wyborów w Urzędzie Gminy


Anna Nowak

(041) 38 41 048
(041) 38 41 071


Stanowisko ds. obsługi informatycznej wyborów w Urzędzie Gminy w Kozłowie: Jerzy Baranek


(041) 38 41 067

Komisariat Policja w Książu Wielkim


(041) 3838007 lub 997

Straż Pożarna w Miechowie


998

Informacje Wójta Gminy Kozłów

W dniu 16 października 2007 roku w godz. od 8:00 do 14:00 w Biurze Ewidencji Ludności (UG Kozłów) udostępniony będzie spis wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wniosek do pobrania). .

Zarządzenie Wójta Gminy Kozłów w sprawie składu komisji wyborczych w Gminie Kozłów.

pobierz


Ogłosznie wyborcze na temat przyjmowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

pobierz
Informacja Wójta Gminy Kozłów o obwodach wyborczych w Gminie Kozłów

pobierz

Dokumenty Państwowej komisji wyborczejInformacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach

pobierz
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

pobierzWykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007

pobierzZałączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. (poz. 922) zawierające:
  • wzór spisu wyborców,
  • wzór wykazu osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach, w których utworzono obwody głosowania,
  • wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania,
  • wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców,
  • wzór zaświadczenia o prawie do głosowania.

pobierzRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 922 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 102, poz. 858)

pobierzDyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w czasie których komisja:
  • Przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Sejmu w okręgu nr 13, obejmującym powiaty: olkuski, miechowski, krakowski oraz miasto Kraków
  • Przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Senatu w okręgu nr 12, obejmującym powiaty: chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, suski, myślenicki, olkuski, miechowski, krakowski oraz miasto Kraków

pobierzRozporządzenie Prezydenta RP z dnia 07 września 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

pobierzObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej informacji o naszym okręgu wyborczym. z dnia 8 września 2007 r.

pobierzRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

pobierzInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych - komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

pobierzRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wraz z poprawkami.

pobierz
popr. 1
popr. 2


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc