Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
Powszechny Spis Rolny 2010


Od 1 września do 17 października br. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) będzie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będziecie Państwo mogli spisać się samodzielnie. Na stronie zamieszczona zostanie również szczegółowa instrukcja wypełniania formularza.
Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.
Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. (chyba, że na formularzu zaznaczono inaczej). Wypełnianie formularza spisowego: Przed przystąpieniem do samospisu należy wypełnić formularz identyfikacyjny, podając swój PESEL, nazwisko, imię (imiona) oraz stworzyć własne hasło (zgodnie ze wskazówkami na stronie) oraz przepisać ciąg znaków. Kliknąć na przycisk _zaloguj_ , następnie przystąpić do powypełniania formularza. Formularz spisowy można wypełniać fragmentami przez 14 dni! (licząc od pierwszego uruchomienia). Do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu). Została uruchomiona Infolinia, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego: 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne), 22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).
Gospodarstwa rolne, które mają ograniczone możliwości w korzystaniu z Internetu, a chcą spisać się samodzielnie, mogą pobrać formularz elektroniczny z Gminnego Biura Spisowego po uprzednim ustaleniu terminu (Urząd Gminy, 32-241 Kozłów 60).
Kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym w Kozłowie:

  • Pon.-pt. (41)3841048 - w godz. 7 _ 15
  • Pon.-pt. (41)3841488, 888 427 365 _ w godz. 15 _ 20
Dostęp do internetu będzie również możliwy w Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi w Kamionce w godzinach:

  • poniedziałek - 11-19
  • wtorek - 11-19
  • środa - 15-19
  • czwartek - 11-19
  • piątek _ 11-19
  • sobota _ 10-19.
Jeśli nie spiszecie się Państwo przez Internet, to w dniach od 8 września do 31 października br. będą kontaktowali się z Państwem ankieterzy statystyczni - pracownicy urzędu statystycznego - w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Zobowiązani są oni do podania swoich danych identyfikacyjnych. Tożsamość ankieterów można sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym. Gospodarstwa rolne, które nie dokonały samospisu lub nie zostały spisane w wywiadzie telefonicznym, odwiedzą rachmistrze spisowi.
Ważna informacja!
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
Przywołane w § 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi, iż: "Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich". Oznacza to, że spis jest obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej - zgodnie z kalendarzem i standardami UE. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w  razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, obowiązane są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc