Sobota, 26 września 2021 r. (268 dzień roku) , Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189761

(dla pracowników urzędu)
Historia Wsi Rogów

ROGÓW - (Rogow - 1564, 1581, 1629). Liczba mieszkańców - ok. 145.
Wieś leży na południowy-wschód od Kozłowa. Rozłożona jest w dolinie górnej Nidzicy. Wieś powstała w średniowieczu i należała do rodów pieczętujących się herbem Starykoń. Jan Długosz w Liber Beneficiorum podaje , że wieś należała do Mikołaja i Jana Synowców herbu Starykoń. We wsi był folwark rycerski i 7 łanów kmiecych oraz karczmę z rolą, z których dziesięcinę oddawano biskupom z kapituły krakowskiej. Niedługo potem co najmniej część Rogowa była już Krystyna Minockiego z Minogi herbu Nowina, a część w posiadaniu Jana Słupskiego herbu Drużyna - od 1481 roku był mężem siostry Katarzyny Kozłowskiej - Elżbiety, która wniosła mu właśnie w posagu część Kozłowa, Januszowice, Stanowiska i część Rogowa. W roku 1517 tenże Jan Słupski sprzedaje za 1500 florenów, Krystynowi Minockiemu z Minogi (współwłaścicielowi części Rogowa) herbu Nowina, wszystkie wspomniane wyżej dobra. Od początku istnienia wieś należała do parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Książu Wielkim. W latach 1965/82 wybudowano w Przybysławicach kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zgodnie z danymi rejestru poborowego z roku 1581 wieś należała do Stanisława Minockiego herbu Nowina, a we wsi było 3 1 łana kmiecego, 1 zagrodnik z rolą, 5 pogorzałych zagrodników, 1 zagrodnik bez roli, 2 komorników bez bydła i karczma na 1 łana. W Rogowie był folwark szlachecki. W następnych latach (od 1582/1601) tereny te znalazły się w ordynacji pińczowskiej należącej do Gonzaga-Myszkowskich. Kolejny rejestr poborowy z roku 1629 podaje, że wieś należy do Stanisława Myszkowskiego herbu Jastrzębiec, a we wsi było w tym czasie: 5 łanów kmiecych, 2 komorników z bydłem, 4 rzemieślników, 1 młyn z kołem dorocznym i karczma na 1 łana. W roku 1727 w wyniku koligacji małżeńskich rozległe dobra Myszkowskich z Książa Wielkiego przejęli Wielopolscy herbu Starykoń. Do swojego nazwiska dodali człon - Myszkowski. Między 1783, a 1809 rokiem wieś i folwark należały do Franciszka z Gonzagi Wielopolskiego-Myszkowskiego herbu Starykoń i we wsi było: 30 dymów: dwór (zamieszkały przez 6-cio osobową rodzinę szlachecką - dzierżawców), budynek folwarczny, 6 domów kmiecych, 15 chałup zagrodników, 1 karczma (zamieszkała przez 7 osobową rodzinę żydowską) 3 chaty chałupników-rzemieślników. We wsi mieszkało 150-166 osób. W roku 1827 wieś miała 30 dymów i 95 mieszkańców. W roku 1867 dobra Rogów składały się z folwarków: Rogów, Potulin, Kobiele, Kęsów i Praszka. Obejmowały one 1775 mórg. Sama wieś liczyła 48 gospodarstw i 192 morgi. Do roku 1945 swoje dobra we wsi posiadali książęta Wielopolscy.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc