Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
POAZ

Począwszy od 1 listopada 2009 r. Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu w partnerstwie z 4 Urzędami Pracy woj. małopolskiego rozpoczyna realizację projektu RESTART - "Program aktywizacji zawodowej osób w wieku +45" współfinansowanego przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. W realizacji Projektu weśmie udział:

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
 • Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
Instytucja współpracująca: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności na regionalnym rynku pracy 620 osób w wieku +45, pozostających bez zatrudnienia, poprzez udzielenie adekwatnego do problemów 36-miesięcznego kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. Umożliwi to beneficjentom zdobycie nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami regionu oraz ułatwi podjęcie zatrudnienia. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby:
 • Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
 • Osoby poszukujące pracy, pozostałe bez zatrudnienia
 • Osoby NIEZAREJESTROWANE jako bezrobotne, ale pozostające bez zatrudnienia,
 • Emerytów (przed ukończeniem 60/65 roku życia)
W projekcie przewidziano czterościeżkowy model aktywizacji zawodowej, a skierowanie na konkretny z nich nastąpi poprzez spotkanie z Doradcą Zawodowym oraz określenie Indywidualnego Planu działania dla każdego z uczestników.

Projekt przewiduje udział 620 osób, które będą miały okazje wziąć udział m.in. w:
 • Opracowaniu Indywidualnego Planu Działania
 • Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Warsztatach Informatycznych
 • Szkoleniach Zawodowych
 • Stażach i praktykach zawodowych
Oraz skorzystać z:
 • Pośrednictwa Pracy
 • Doradztwa w Powiatowych Ośrodkach Aktywizacji Zawodowej
 • Wsparcia Psychologiczno-Doradczego
 • Dodatków realokacyjno-mobilnościowe
Czas realizacji usług: 01.11.2009 _ 31.10.2012 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIECHOWIE
UL. SIENKIEWICZA 27
32 - 200 MIECHÓW
TEL. 601 205 357
poazmiechow@gdp-krakow.pl


Informacji o rekrutacji udzielają także Partnerzy Projektu (Powiatowe Urzędy Pracy)

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.restart-projekt.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc