Środa, 26 lutego 2020 r. (57 dzień roku) , Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

186184

(dla pracowników urzędu)
Kolektory słoneczne

W wiązku z licznymi wątpliwościami i związanymi z nimi pytaniami publikujemy podstawowe parametry projektowanej instalacji solarnej:

  • dwa kolektory słonecznych o powierzchni netto ok. 4,6 m2
  • zasobnik biwalentny (dwuwężownicowy) o poj. 250 l.
  • grupa pompowa solarna
  • regulator solarny
  • osprzęt i armatura
Inne parametry techniczne techniczne tutaj.

W związku z powyższym przedłużamy termin podpisywania umów do dnia 19.05.2010 do godz. 13.00.W zwiążku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kozłów, w ramach działania 7.2 MRPO informuję, że zakładany wkład własny montażu kolektora wynosi ok 34 % ogólnej wartości jego zakupu i montażu. Wzrost udziału procentowego w stosunku do pierwotnie zakładanego (15 %) spowodowany jest faktem, że właściciel domu musi sam pokryć dofinansowanie instalacji wewnętrznej, która jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. Natomiast kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż urządzeń zewnętrznych. Przyjmując zatem, że wartość kolektora wynosi 9 294,54 zł (kwota oszacowana przez firmę przygotowującą na zlecenie gminy wniosek) udział mieszkańca w tych kosztach powinien wynosić ok. 3079,02 zł. Jednak, biorąc pod uwagę możliwość powstania innych nieprzewidzianych w tej chwili kosztów oraz ewentualnej zmiany cen w okresie realizacji projektu tj. w latach 2011 - 2013 kwota ta zostaje powiększona o 1500,00 zł stanowiące koszt innych wydatków tj. razem 4579,02 zł. W przypadku niższych kosztów montażu i innych wydatków nadwyżka wpłaty zostanie zwrócona

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania Gmina przygotowała wzór umowy, który w przypadku zainteresowania powyższą inwestycją każdy mieszkaniec winien podpisać w Urzędzie Gminy do 18 maja br.

Celem podpisania umowy konieczna jest obecność właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Umowa dostępna jest w Urzędzie Gminy w Kozłowie, po. nr 12. Można także zapoznać się z jej treścią tutaj.Szanowni Państwo,

      Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mieszkańców Gminy Kozłów tematem instalowania kolektorów słonecznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych, Wójt Gminy Kozłów informuje, że Gmina przystępuje do podjęcia działań, związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
      Każde gospodarstwo domowe, zdecydowane na instalację kolektora może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% wartości kolektora. Energia ze źródeł odnawialnych ma, zwłaszcza w dobie nacisku na ekologię, szczególne znaczenie dla środowiska. Energia słoneczna jest bezpłatna i do tego efektywna nawet, jeśli w naszych szerokościach geograficznych pogoda czasem sprawia kłopoty. W miesiącach letnich energia słoneczna wystarcza nawet do całkowitego pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę. A to zmniejsza wydatnie koszty oleju opałowego lub gazu i w pewnym stopniu uniezależnia od kopalnych nośników energii. Nie należy zapominać również o wartości takiej inwestycji dla finansów domowych.
Kolektor jest efektywnym sposobem na oszczędzanie energii elektrycznej oraz eliminację ogrzewania wody metodami tradycyjnymi, również kosztownymi.
      Informuję, że szacunkowy jednostkowy koszt instalacji kolektorów wynosi ok. 15 000,00 zł, z czego użytkownik pokrywa 15%, tj. 2 250,00 zł, przy założeniu, że Gmina otrzyma maksymalne dofinansowanie, tj. 85%. Mniejsze dofinansowanie może zwiększyć wartość wkładu własnego użytkownika. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Kozłów, zainteresowanych instalacją w swoim domu kolektora słonecznego, o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Kozłowie, Kozłów 60 do dnia 15 kwietnia 2010 r. Druki deklaracji w załączeniu. Druki można także pobrać tutaj w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy.

Z poważaniem,
[-] Wójt Gminy Kozłów
Stanisław Plutadeklaracja do pobrania (pdf)deklaracja do pobrania - edytowalna (doc)

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc