Wtorek, 27 lipca 2021 r. (208 dzień roku) , Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189452

(dla pracowników urzędu)
Realizowane programy pomocowe i inwestycje w gminie

INWESTYCJE

Przedszkola

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.1.1 Urząd Gminy Kozłów złożył wniosek o dofinansowanie utworzenia dwóch punktów przedszkolnych. Projekt pod nazwą Moje przedszkole pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną uzyskując 75,5 punktu. Komisja Oceny Wniosków przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy ostatecznie przyjęła wniosek do realizacji.
W ramach projektu powstaną dwa punkty przedszkolne, do których uczęszczać będzie łącznie 75 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Punkty zostały zlokalizowane w miejscowościach Przybysławice i Kamionka. Na realizację powyższego zadania Gmina pozyskała: 1 543 563,57 zł.

Hotspot w Kozłowie

W ramcha programu Małopolska sieć hotspotów w Gminie Kozłów w 2010 roku powstanie ogólnodostępny punkt dostępu do internetu zlokalizowany na budynku Urzędu Gminy Kozłów. W połączeniu z "Centrum Odnowy Wsi Kozłów" będzie stanowił znakomitą zachęte do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu na terenie Kozłowa.
Maksymalny zasięg urządzenia wynosi 200 m.

Budowa komplesku boisk sportowych

W ramach PROGRAMU BUDOWY KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK _ 2012" rozpoczęła się inwestycja budowy boisk sportowych na terenie przylegającym do nowopowstającej szkoły. Szczegółe inforacje na temat programu można znaleź na jego stronie domowej, natomiast informacje o "orliku" budowanym w Kozłowie można znaleźć tutaj.

Odnowa centrum wsi Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz z budową elementów małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożony został wniosek na odnowę centrum Wsi Kozłów w ramamch, którego zostaną zagospodarowane tereny wokół Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie oraz Gminnego Ośrodka w Kozłowie.
W chwili obecnej (24.08.2010) projekt jest realizowany.

Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy

Ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wykonaliśmy termodernizację budynku Urzędu Gminy Kozłów. Wartość pozyskanych środków: 84 856,00 zł.

SZKOŁA, HALA SPORTOWA

Szkoła

20 kwietnia 2009 roku złożone zosłaty do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa). wstępne dokumetacje dotyczące:
 1. Kontynuacji Budowy Szkoły Podstawowej w Kozłowie.
 2. Budowy Hali sportowej w Kozłowie.
W chwili obecnej projekt Kontynuacji Budowy Szkoły Podstawowej w Kozłowie dostał dofinansowanie, na które została podpisana umowa. Wykonany został również projekt wykonawczy inwestycji. Kolejnym etapem budowy będą prace budowlane. Otwarcie Szkoły Podstawowej planowane jest na dzień 01.09.2011 roku.

Projekt Budowa Hali sportowej w Kozłowie nie przeszła oceny strategicznej.


FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 2008

Urząd Gminy w Kozłowie w roku 2008 w ramach Funduzu Ochrony Gruntów Rolnych wykonał remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Karczowice - Kolonia II o długości 951 m.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 2009

Urząd Gminy w Kozłowie w roku 2009 w ramach Funduzu Ochrony Gruntów Rolnych wykonał remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kozłów - Przysieka polejgający na ulepszeniu nawierzchni na długości 1,152 km.

KONSERWATOR 2008

W ramach konkursu "KONSERWATOR" ogłoszonego przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Urząd Gminy w Kozłowie uzyskał fundusze na zatrudnienie czterech osób na 1/2 etatu do prac porządkowych przy obiektach zabytkowych na terenie Gminy Kozłów oraz jedną osobę do pracy przy tworzeniu panelu informacyjnejgo o zabytkach w Gminie Kozłów na stronie internetowaj oraz w wyznaczonym miejscu na terenie gminy. Osoby te będą kierowane do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy i muszą spełniać wszystkie wymagania określone w programie (m. in. osoby długotrwale bezrobotne).

DROGI

Do gruntownej modernizacji planowane są drogi:
 1. Marcinowice Piekło, dł. 828m,
 2. Marcinowice Kozłówka - Karczowice, dł. 342 m,
 3. Karczowice Kolonia I, dł. 1 488 m,
 4. Marcinowice Stara Wieś, dł. 984 m,
 5. Przysieka Kolonia do lasu, dł. 1 155 m,
 6. Kępie Florentynów, dł. 600 m,
 7. Kozłów Staromłyńska, dł. 364 m,
 8. Kępie Zagumnie, dł. 695 m,
 9. Kępie Brzozowiec, dł. 685 m,
 10. Kępie Staszyn, dł. 1 965 m,
 11. Bryzdzyn Jedle, dł.300 m,
 12. Kamionka Kolonia Wschodnia, dł. 277 m,
 13. Kamionka Kozinki, dł. 484 m,
 14. Przybysławice Podlesie, dł. 850 m,
 15. Rogów Przecinka, dł. 550 m,
 16. Wierzbica - Pękosław, dł. 1 100 m,
 17. Bryzdzyn _ Wolica, dł. 1 820 m,
 18. Rogów obok stawów, dł. 550 m,
Modernizacja dróg rozpocznie się w kwietniu zgodnie z podpisaną umową. Remont zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wykona:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z.o.o.
32 - 200 Miechów
ul. Racławicka 41b

Wartość inwestycji wunosi 2 587 699,46 zł.


WODOCIĄG

W chwili obecnej rozpoczęła się realizacja zwodociągowania wsi:
 • Rogów,
 • Przybysławice,
 • Marcinowice,
 • Karczowice
oraz odcinków:
 • Bryzdzyn - Kolonia Wschodnia,
 • Kępie - Florentynów,
 • Kozłów-Wierzbica wraz z przyłączeniami.

REALIZOWANE PROGRAMY POMOCOWE, UZYSKANE ŚRODKI POZABUDŻETOWE


JUŻ PŁYWAM

Od dnia 28 września 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku Urząd Gminy Kozłów realizuje projekt "JUŻ PŁYWAM". W ramach projektu dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy odbywają lekcje nauki pływania. Dziewięćdziesiąt dzieci ze szkół podstawowych w Kozłowie, Marcinowicach, Przybysławicach, Przysiece, Kamionce jeździ na zajęcia na pływalnię w Bukownie, a piętnaście uczniów ze szkoły podstawowej w Kępiu na pływalnię w Charsznicy. W ramach projektu dzieci odbywają 20 godzin zajęć pod okiem instruktorów, pokrywane są koszty dojazdu, zapewniona opieka nauczycieli oraz posiłek w postaci jogurtu i słodkiej bułki. Koszt realizacji projektu to 21 450.00 zł z czego ponad 73 % pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a prawie 27 % Urząd Gminy Kozłów. Koszt posiłku dla dzieci w 100 % pokrywa Urząd Gminy Kozłów.


CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSI

Od dnia 1 lutego 2008 roku w miejscowośći Kamionka 90A (pomieszczenia obok sklepu "Twarożek") zostało uruchomione "Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsi". Gmina została zakwalifikowana do projektu, jako jedna z 379 gmin w całej w Polsce. W ramach projektu Centrum zostanie wyposażone w:
 1. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym sprzętem biurowym:
  • 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym);
  • drukarkę;
  • telefax;
  • meble biurowe
 2. Bezpłatny dostęp do wysokiej jakości szkoleń e - learningowych
 3. Bezpłatny dostęp do Internetu.
Ośrodek ma wspierać wszystkich, którzy zainteresowani są podniesieniem kwalifikacji, aktywnością w środowisku lokalnym, wykorzystaniem nowoczesnych technik w rozwoju osobistym oraz przekwalifikowaniem zawodowym. Ponadto centrum będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokładne informacje o projekcie dostępne są na stronie www.edukacjaonline.pl/

KONSERWATOR 2007

W ramach konkursu "KONSERWATOR" ogłoszonego przez WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Urząd Gminy w Kozłowie uzyskał fundusze na zatrudnienie 6 osób na 1/2 etatu do prac porządkowych przy obiektach zabytkowych na terenie Gminy Kozłów.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 2007

Urząd Gminy w Kozłowie w roku 2007 uzyskał dofinansowanie w postaci 50 % działania przebudowa "drogi dojazdowej do pól - Rogów - Przysławice Podlesie".

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc