Wtorek, 27 lipca 2021 r. (208 dzień roku) , Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189452

(dla pracowników urzędu)
MRPO - Szkoła
 1. Gmina Kozłów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.:"Szkoła z e(ko)-szansą- program rozwoju szkół Gminy Kozłów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego , Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wartość projektu: 789 445,14 zł. Dofinansowanie: 748 562,87 zł.
 3. Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie.
 4. Okres realizacji: 01.06.2017r.-31.05.2019r.
 5. Cel. projektu: Celem głównym projektu jest : rozwój kompetencji kluczowych 70 uczniów szkoły poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji 40 nauczycieli szkoły w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 24 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Kozłów. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
  1. Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły, w ramach którego realizowane będą zajęcia wyrównawcze i rozwijające z przedmiotów: nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka. Zajęcia będą zawierały moduły dotyczące odnawialnych źródeł energii,
  2. Rozwój bazy dydaktycznej szkoły, poprzez utworzenie pracowni przedmiotowych oraz doposażenie w sprzęt TIK i infrastrukturę sieciowo-usługową,
  3. Kształcenie kadr - rozwój kompetencji cyfrowych 40 nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody eksperymentu i projektu edukacyjnego w procesie dydaktycznym.
 6. W zajęciach będą brali udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.
 7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc