Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
Być jak DemostenesByć jak Demostenes !


W styczniu 2008 w Gimnazjum w Kozłowie rozpoczęto realizację projektu pod hasłem "Być jak Demostenes", którego zasadniczym celem jest opanowanie przez młodzież wiejską umiejętności komponowania i publicznego wygłaszanie przemówień oraz jasnego formułowania i stanowczego wypowiadania własnego zdania w czasie dyskusji. Szkoła otrzymała od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (w ramach programu "Równać Szanse") 7000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia. Pieniądze pochodzą z zasobów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W projekcie bezpośrednio uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich, ok. 50 osób, a pośrednio około 130 osób. Odbiorcami przedsięwzięcia jesteśmy my- młodzież w wieku 13-15 lat. Uczniowie zainteresowani projektem zgłaszali swój akces koordynatorowi-pani Agacie Borek. Organizacje i instytucje współrealizujące projekt to Urząd Gminy w Kozłowie, Rada Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, GOK, TV Kraków, Radio Kraków, PWST w Krakowie. Przedsięwzięcie będzie trwać do 20 czerwca 2008 r. W tym czasie uczestnicy projektu podejmą następujące działania: w styczniu rozpocznie się promocja projektu, zostanie zorganizowany konkurs na plakat reklamowy poprzedzony warsztatami plastycznymi, dziennikarskimi i spotkaniem ze specjalistą zajmującym się promocją. Na styczeń zaplanowano także założenie Klubu Młodych Oratorów "VOX". W lutym odbędą się czterokrotne zajęcia biblioteczne i informatyczne prowadzone przez bibliotekarza i informatyka poświęcone wyszukiwaniu informacji o słynnych mówcach, tworzeniu przez grupy posterów, czyli plakatów naukowych. Marzec to czas na czterokrotne cotygodniowe zajęcia z polonistami i realizację I etapu przygotowania przemówienia - intentio (poszukiwanie pomysłów) oraz II etapu tworzenia mowy - dispositio (planowanie, komponowanie przemówień). Raz w miesiącu, w ostatni czwartek danego miesiąca, będą się odbywać "Czwartkowe meettingi z...". Zaprosimy księdza, wójta, dyrektora, wykładowcę akademickiego, którzy opowiedzą nam o swoich doświadczeniach oratorskich. W kwietniu nastąpi realizacja III etapu przygotowania mowy - elekutio (zastosowanie w przemówieniu figur retorycznych). Przed nami także wyjazd do TV Kraków, Radia Kraków, a tam spotkania: z dziennikarzem telewizyjnym, spikerem radiowym oraz warsztaty z pracownikami PWST dotyczące dykcji, emisji głosu. Odwiedzimy również grób Piotra Skargi- najsłynniejszego renesansowego mówcy polskiego. W maju zostanie zrealizowany IV etap przygotowania przemówienia : memoria, czyli ćwiczenie pamięci. Odbędą się wtedy warsztaty z zakresu mnemotechnik. V etap- pronuntiatio (actio), czyli wygłaszanie przemówień na forum szkoły, a następnie udział w posiedzeniu Rady Gminy i publiczne wystąpienia uczniów przed Wójtem Gminy Kozłów i radnymi, będzie miał miejsce na przełomie maja i czerwca. Ostatni miesiąc przedsięwzięcia zostanie poświęcony wizycie w Sejmie RP w Warszawie, interview z posłem ziemi małopolskiej, zwiedzaniu stolicy "Szlakiem patriotów, społeczników i obrońców ojczyzny", konkursowi na logo projektu oraz ... świętowaniu. Finałem projektu będzie "Maraton oratorski - wielka gala krasomówcza" z udziałem władz gminnych, samorządowców, honorowych gości, a na niej m.in. koncert muzyczny .

Po zrealizowaniu projektu my, czyli młodzież gimnazjalna, powinniśmy skutecznie korzystać z Internetu i innych źródeł informacji, redagować i publicznie wygłaszać przemówienia, zniwelować swoje ewentualne wady wymowy, przetwarzać i wykorzystywać zdobyte wiadomości, logicznie argumentować i przekonywać do swoich racji, uczestniczyć w dyskusjach, właściwe modulować głos, wykorzystywać jego barwę, znać sylwetki słynnych mówców starożytnych i nowożytnych. Teraz, kiedy już rozpoczęliśmy realizację projektu, możemy sobie życzyć doskonałej zabawy i zdobycia wielu cennych umiejętności.
Agnieszka Nowak
Uczennica klasy IIIc
Uczestnik projektu
Być jak Demostenes

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc